Maskinstablede natursteinsmurer

 Tomten er nå utvidet mye som følge av at det er fylt masser inntil natursteinsmuren der det før var skråning. Plenen er blitt mye større, og det er plutselig blitt plass til parkeringsplass for flere biler ved siden av innkjørselen.

Hjem

Natursteinsmurer

Natursteinstrapper

Belegningsstein

Maskinstablede natursteinsmurer 

Natursteinspeis

Ta kontakt

Natursteinsmuring med maskin er ikke noe for hvem som helst. Det krever erfaring og  riktig utstyr å sette opp en mur av naturstein på denne måten. 

Natursteinsmur som følger plenens nivå og ender i en trapp av der trinnene er hele stein.
Natursteinsmur med trapp som skiller de to nivåene på plenen langs sjøen.
Før:
Etter:
Før natursteinsmuren kommer på plass er det en skråning rundt huset som begynner nesten inntil husveggen. Fasaden på huset ser rotete ut når en har en stor skråning foran huset som er full av ugress og stein.